09.12.2016 г.,  29.12.2016 г., 
от 880 лв.
Автобус
4 дни / 3 нощувки
30.12.2016 г., 
от 480 лв.
Самолет
6 дни / 5 нощувки
27.11.2016 г., 
от 665
Самолет
6 дни / 5 нощувки
28.12.2016 г., 
от 765
30.12.2016 г., 
от 409 лв.
29.04.2017 г.,  20.05.2017 г., 
от 535
Самолет
4 дни / 3 нощувки
30.12.2016 г., 
от 1069 лв.
Самолет
4 дни / 3 нощувки
30.12.2016 г., 
от 590 лв.
30.12.2016 г., 
от 398 лв.
Автобус
3 дни / 2 нощувки
31.12.2016 г., 
от 310 лв.
15.12.2016 г., 
от 759 лв.
Самолет
8 дни / 7 нощувки
30.10.2016 г.,  01.11.2016 г., 
от 1131 лв.
30.12.2016 г., 
от 339 лв.
Автобус
4 дни / 3 нощувки
30.12.2016 г., 
от 355 лв.
Автобус
3 дни / 2 нощувки
30.12.2016 г., 
от 290 лв.
Самолет
8 дни / 7 нощувки
29.12.2016 г., 
от 2098 лв.
31.12.2016 г., 
от 325 лв.
Автобус
3 дни / 2 нощувки
31.12.2016 г., 
от 437 лв.
Автобус
4 дни / 3 нощувки
23.12.2016 г., 
от 265 лв.
30.12.2016 г., 
от 439 лв.
31.12.2016 г., 
от 340 лв.
Автобус
3 дни / 2 нощувки
30.12.2016 г., 
от 245 лв.
Автобус
3 дни / 2 нощувки
31.12.2016 г., 
от 286 лв.
30.12.2016 г., 
от 790 лв.
30.12.2016 г., 
от 399 лв.
29.12.2016 г.,  30.12.2016 г., 
от 439 лв.
Автобус
3 дни / 2 нощувки
30.12.2016 г.,  31.12.2016 г., 
от 460 лв.
12.12.2016 г., 
от 779 лв.
Автобус
3 дни / 2 нощувки
30.12.2016 г., 
от 209 лв.
Автобус
4 дни / 3 нощувки
30.12.2016 г., 
от 510 лв.
30.12.2016 г., 
от 379 лв.
Автобус
3 дни / 2 нощувки
30.12.2016 г., 
от 215 лв.
31.12.2016 г., 
от 286 лв.
Автобус
6 дни / 4 нощувки
28.12.2016 г.,  29.12.2016 г., 
от 499 лв.
Самолет
6 дни / 5 нощувки
23.12.2016 г., 
от 1448 лв.
Самолет
6 дни / 5 нощувки
29.12.2016 г., 
от 695
30.12.2016 г., 
от 840 лв.
Самолет
6 дни / 5 нощувки
31.12.2016 г., 
от 325
Автобус
4 дни / 3 нощувки
29.12.2016 г.,  30.12.2016 г., 
от 380 лв.
Автобус
3 дни / 2 нощувки
30.12.2016 г., 
от 364 лв.
27.10.2016 г.,  17.12.2016 г., 
от 249 лв.
Самолет
6 дни / 5 нощувки
28.12.2016 г., 
от 735