Ирландия
15.06.2018 г.,  14.07.2018 г., 
от 2286 лв.
17.06.2018 г.,  19.07.2018 г., 
от 2460 лв.