Бенелюкс
31.03.2018 г.,  26.04.2018 г., 
от 1350 лв.
30.04.2018 г.,  22.07.2018 г., 
от 850
26.04.2018 г.,  18.07.2018 г., 
от 1450 лв.
30.05.2018 г.,  22.07.2018 г., 
от 1450 лв.