Великобритания
30.12.2017 г., 
от 890 лв.
17.06.2018 г.,  15.07.2018 г., 
от 2286 лв.
19.06.2018 г.,  17.07.2018 г., 
от 2460 лв.
26.04.2018 г.,  18.07.2018 г., 
от 1450 лв.
31.03.2018 г.,  26.04.2018 г., 
от 1350 лв.
30.05.2018 г.,  22.07.2018 г., 
от 1450 лв.
30.04.2018 г.,  22.07.2018 г., 
от 850