Великобритания
20.10.2017 г.,  03.11.2017 г., 
от 890 лв.
17.06.2018 г.,  15.07.2018 г., 
от 2286 лв.
19.06.2018 г.,  17.07.2018 г., 
от 1258
26.04.2018 г.,  18.07.2018 г., 
от 1350 лв.
30.04.2018 г.,  22.07.2018 г., 
от 850