Португалия
16.06.2018 г.,  14.07.2018 г., 
от 2100 лв.
17.06.2018 г.,  15.07.2018 г., 
от 2249 лв.
19.06.2018 г.,  17.07.2018 г., 
от 2131 лв.