Шотландия
17.06.2018 г.,  15.07.2018 г., 
от 2286 лв.
19.06.2018 г.,  17.07.2018 г., 
от 2460 лв.