Информация за Австрия
А̀встрия, официално Репу̀блика А̀встрия , е вътрешноконтинентална страна, разположена в Централна Европа. Австрия граничи с Лихтенщайн и Швейцария на запад, Италия и Словения на юг, Словакия и Унгария на изток, Германия и Чехия на север. Към 1 януари 2011 г. населението на страната надхвърля 8,4 милиона, от които австрийците са 7,5 милиона. Официалният език в страната е австрийският стандарт на немския език, а други малцинствени езици с частичен официален статут са хърватският, словенският и унгарският.

Площта на страната е 83 872 km², а климатът е умереноконтинентален в ниските части и алпийски – във високите. Релефът е предимно планински, като едва 32% от територията на страната са под 500 метра надморска височина. Съществена част от Алпийската планинска верига е разположена в Австрия, а най-високият връх е Гросглокнер в Източните Алпи.

Територията на Австрия влиза в състава на Римската империя под името Норик. През 788 г. франкският крал Карл Велики завладява територията и християнизира населението. По време на управлението на австрийската династия Хабсбург Австрия се превръща във водеща европейска сила. През 1867 г. Австрийската империя се превръща в дуалистичната монархия Австро-Унгария. Краят на Първата световна война през 1918 г. слага край на Австро-Унгария, която се разпада на няколко независими държави, сред които и Първата австрийска република. През 1938 г. след референдум Австрия е присъединена към Германската империя и остава част от нея до края на Втората световна война през 1945 г. Същата година е окупирана от Съюзническите сили, а отменената Федерална конституция влиза отново в сила. През 1955 г. Австрия обявява създаването на независима федерална република, с което слага край на окупацията. Австрийският парламент приема Декларация за вечна неутралност.

В наши дни Австрия е парламентарна представителна демокрация, състояща се от девет отделни провинции. Столица и най-голям град е Виена (1,6 милиона жители). Икономически страната е сред най-добре развитите в света, а брутният вътрешен продукт на глава от населението възлиза на $43 723 (2010). Австрия поддържа висок жизнен стандарт, а средната продължителност на живота е 77 години за мъжете и 83 години за жените.

Австрия е член на ООН (1955), на Съвета на Европа (1956), на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (1965), на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (1973) и на Европейския съюз от 1995. През 1995 г. страната става част от Шенгенското споразумение, а през 1999 г. приема еврото като официална валута.


Австрия
Столица: Виена
Най-голям град: Виена
Официален език: Немски
Население: 8 404 252
Площ: 83 872km2

Валута: Евро (EUR)
Часова зона: GMT+1

ЗНАМЕ: Състои се от три еднакви цветни полета - червено отгоре, бяло в средата и най-долу пак червено. Знамето на Австрия е едно от най-старите европейски знамена, заедно с това на Дания. Прието е за официален флаг и на републиката след Първата световна война и разпадането на Австро-Унгарската империя.

ПЛОЩ: 83,872 км2 – Австрия е предимно планинска страна (над 70 % от територията и е заета от планини). Средната надморска височина в Австрия е около 900 м.

ГРАНИЧИ С: Чехия на север, Словакия на североизток, Унгария на изток, Словения и Италия на юг и Лихтенщайн, Швейцария и Германия на запад и северозапад.

НАСЕЛЕНИЕ: 8 151 000 души според даните от преброяването през 2006 година. Средната гъстота на
населението в Австрия е 99 души на км2. Средната продължителност на живота в Австрия през 2007 година е 76,3 години за мъжете и 82,2 години за жените. Около 67% от населението е градско, като повече от една пета от хората живеят в петте най-големи града Виена, Грац, Линц, Залцбург и Инсбрук.

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ: 73,6% от австрийците са католици, а 4,7% - протестанти. Броят на мюсюлманите в страната се е увеличил повече от 2 пъти - от 2% през 1991 на 4,2% през 2003 г. На следващо място са членовете на православната църква (180 000 души или 2,2%). Рязко нараства броят на атеистите (хората без вероизповедание). Те са около 1 млн души или 12%. Спрямо 1991 г. тази група се е увеличила с около 4%.

СТОЛИЦА: Виена (1,7 млн жители или 2,3 млн жители с предградията)

ГОЛЕМИ ГРАДОВЕ: Грац (291,574 хил. жители по данни от 2009), Линц (189,343 хил. Жители по данни от 2007, а с предградията – 271,000 хил. Жители), Залцбург (150,000 хил. жители, а с предградията – 210,000 хил. жители по данни от 2007) и Инсбрук (117,916 хил. жители по данни от 2007).

РЕЛЕФ: В страната преобладава планинският релеф - 2/3 от територията й са заети от Източните Алпи, които представляват високи ридове и дълбоки долини. Най-високият връх в страната е Гросглокнер – 3798 м. На север е разположена южната част на Чешкия (Бохемския) масив, а на изток – западната част на Панонската низина и Бургенладските хълмове.

ГОЛЕМИ РЕКИ: Дунав е основната водна артерия на Австрия и до голяма степен определя географския характер в ниските части на страната. Основните му притоци на австрийска територия са Ин, Драва и Морава. Водните ресурси на страната се обуславят и от ледниците, разположени по високите части на Източните Алпи, а така също и от двете езера, намиращи се на нейна територия – Бодензее (със своята площ от 536 км2 Бодензее е третото по големина езеро в Европа след Балатон и Женевското езеро. Намира се на територията на Германия, Австрия и Швейцария) и Нойзидлерзее.

ПЛАНИНИ: Основната планинска врига в Австрия са Източните Алпи, които от своя страна се делят на три основни дяла – Централни Източни Алпи, Северни и Южни варовикови Алпи.

НАЙ-ВИСОК ВРЪХ: Гросглокнер (3798 м)

ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО: федеративна полупрезидентска република, начело с президент, избиран за 6 години. Парламентът е двукамарен – състои се от Национален съвет (183 депутата, избирани за 4 години) и Федерален съвет (63 депутата, избирани за 4 години). Начело на правителството стои федерален канцлер (министър-председател).

ИКОНОМИКА: Австрия е една от 12-те най-богати страни в света по отношение на БВП на глава от населението и на висок жизнен стандарт, има добре развита социална пазарна икономика. До 1980 г много от австрийските големи индустриални предприятия са одържавени, а в последните години приватизация намали държавните стопанства до нива, сравними с други европейски икономики. Синдикатите са особено силни в Австрия и имат огромно влияние върху трудовата политика. Австрия е основно страна на средните и малки предприятия, като големите с над 1000 работника са едва 49 на брой през 2007 г. Най-силните отрасли на австрийската индустрия са металургия и машиностроене, химическа промишленост (целулозна, нефтопреработвателна), текстилна и шивашка промишленост, хартиена промишленост благодарение на изобилието от горски масиви, електрическа и електронна промишленост, хранителновкусова промишленост. След силно развитата индустрия, международният туризъм е най-важна част от националната икономика – в Австрия има 600 курорта, оборудвани с най-модерни съоръжения за практикуване на зимни спортове (това са най-посещаваните зимни курорти в Европа), Виена, музикалната сталица на Европа, и Залцбург, родният град на Моцарт, привличат ежегодно милиони туристи. В сферата на селското стопанство в Австрия са заети 3% от населението, в сферата на индустрията – 40%, а в сферата на услугите – 57%. Заради неутралитетът и стабилността на Австрия в страната се намират седалищата на големи международни организации като ООН, ОПЕК, МААЕ и други.

Брутен вътрешен продукт на глава от населението, в долари (БВП) :

ГОДИНА БВП
2002 27,700
2003 30,000
2004 31,300
2005 32,500
2006 34,600
2007 39,300
2008 40,200
2009 39,200
2010 40,400
2011 41,822
2012 43,100
ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ: 1 януари (Нова Година), 6 януари (Богоявление), Великден, Възнесение Господне (четвъртък, 39 дни след Великден), Петдесетница (понеделник, 50 дни след Великден), 1 май (празник на труда), Тялото Господне (четвъртък, 60 дни след Великден) , 15 август (Успение Богородично), 26 октомври (национален празник), 1 ноември (Вси светии), 8 декември (Непорочно зачатие), 25 декември (Коледа), 26 декември (Св. Стефан).